EN RU CZ
MainMapa stránekKontakty
Apply now On-line Test

Jazykové kurzy v Praze

Mezinárodní jazyková škola O´key vždy podporuje a rozvíjí zájem svých studentů o studium cizích jazyků. Právě na to je zaměřen systém slev a speciálních nabídek. Bonusy jsou připraveny jak pro ty, kteří již cizí jazyk ve škole O´key studují, tak i pro nové polygloty a dokonce i pro jejich přátele a rodinné příslušníky. Seznamte se se speciálními nabídkami jazykové školy O´key. Studujte cizí jazyky výhodně!

More >>>

Nová adresa Mezinárodní jazykové školy O'key

Nová adresa Mezinárodní jazykové školy O'key

Od 1. června 2015 Mezinárodní jazyková škola O'key sídlí na nové adrese: Argentinská 38, 3.patro. Těšíme se na Vás v nové, moderní a útulné kanceláři školy.

More >>>

Skip Navigation Links
O škole
Výuka jazyků
Typy kurzů
Rozvrh a ceny
Firemní kurzy
Naše tipy
Životní styl O´key

Komunikativní metoda

 Úvodní stránka  >> O  škole >> Metodika výuky jazyků

 

Komunikativní metodaMezinárodní jazyková škola O´key od svého založení staví svou výuku na komunikativním přístupu. Tato metoda se zrodila před více než 40 lety a má skvělou pověst po celém světě, ze všech učebních metod se právě ona jeví jako nejvíce efektivní a moderní způsob k osvojení cizího jazyka.

Daná metoda rozvíjí všechny podstatné jazykové schopnosti a dovednosti: ústní i písemnou řeč, čtení i poslech ruku v ruce s gramatikou i rozvojem slovní zásoby. Velmi důležitým momentem je to, že v procesu výuky se studenti ponoří do kultury, geografie a historie té země, jejíž jazyk se učí. Čtení novin, televizní programy, muzika, to vše dělá výuku pro studenty velmi zajímavou.

Základem komunikativního přístupu je kontakt. Proto se v hodinách snažíme navodit situace, ve kterých se student může ocitnout každý den, učíme se slovíčka a fráze, které jsou reálné a běžné. Časté je tvoření a sehrávání dialogů, práce s partnerem, vyjadřování se k zajímavým a aktuálním tématům. Komunikativní metoda nechává velký prostor diskusím, jejichž témata jsou různorodá, můžou to být například oblíbené filmy a muzika, problémy ekologie či nezaměstnanosti, vztahy v rodině, v kolektivu ad. V tuto živou atmosféru jsou pak studenti ponořeni po celou lekci, což jim pomáhá překonat jazykovou bariéru. Učitel funguje spíš jako organizátor práce studentů, pomocník a zdroj nápadů i potřebných jazykových konstrukcí. Naši lektoři své studenty pozitivně motivují a snaží se odstranit jejich stud komunikovat, což je základním předpokladem úspěchu. Ve středu zájmu výuky je student, který mluví cizím jazykem, nikoli lektor.

Svéráz komunikativní metody je v použití výhradně osvojovaného jazyka na hodinách – a to jak studenty, tak i učiteli. Pouze když se oprostíte od svého rodného jazyka, můžete dosáhnout vytoužených výsledků, a to mnohem rychleji. Hovor v mateřském jazyce bývá omezen jen na nezbytné minimum, neměl by se používat ani při objasňování gramatiky (která se vždycky může vysvětlit s pomocí slovní zásoby, již už znáte) či nových slovíček (lehce vysvětlitelných pomocí obrázků či fotografií). Naopak žádaná je aktivita studenta, nutnost o nových termínech přemýšlet a hledat pravý význam bez použití slovníku. Lektor se v hlavách studentů snaží vyvolat tzv. efekt „aha“ - neboť pokud student na správné řešení přijde sám, je větší pravděpodobnost, že si ho bude pamatovat.

Tak funguje komunikativní metoda – nejpopulárnější ve výuce cizích jazyků. Efektivnost nespočívá v drilování se formulek a pravidel, ale v kontaktu, společném rozvíjení dovedností v kontextu každodenních situací a živé komunikaci v cizím (avšak velmi blízkém) jazyce.