EN RU CZ
MainMapa stránekKontakty
Apply now On-line Test

Jazykové kurzy v Praze

Mezinárodní jazyková škola O´key vždy podporuje a rozvíjí zájem svých studentů o studium cizích jazyků. Právě na to je zaměřen systém slev a speciálních nabídek. Bonusy jsou připraveny jak pro ty, kteří již cizí jazyk ve škole O´key studují, tak i pro nové polygloty a dokonce i pro jejich přátele a rodinné příslušníky. Seznamte se se speciálními nabídkami jazykové školy O´key. Studujte cizí jazyky výhodně!

More >>>

Nová adresa Mezinárodní jazykové školy O'key

Nová adresa Mezinárodní jazykové školy O'key

Od 1. června 2015 Mezinárodní jazyková škola O'key sídlí na nové adrese: Argentinská 38, 3.patro. Těšíme se na Vás v nové, moderní a útulné kanceláři školy.

More >>>

Skip Navigation Links
O škole
Výuka jazyků
Typy kurzů
Rozvrh a ceny
Firemní kurzy
Naše tipy
Životní styl O´key

Pravidla školy

 Úvodní stránka  >> O  škole >> Pravidla školy

Platba

 • Cena kurzů se odvíjí od platného ceníku a závisí na délce a intenzitě kurzu.
 • Kurz se platí v jeho plné výši do jeho začátku.
 • Platba dlouhého kurzu (delšího než 4 měsíce) se může rozdělit na dvě části, pokud si to student přeje. V tom případě si škola vyhrazuje právo zrušit slevu na výuku.
 • Peníze se nevrací ani jimi nemůže být placena budoucí výuka . V případě, že student dále nemůže navštěvovat kurz, má právo přihlásit místo sebe na zaplacenou dobu výuky druhého člověka, pokud je ve škole kurz jeho úrovně.

Absence

 • V případě nepřítomnosti studenta na hodině na 3 lekcích a více má student právo na náhradu zmeškané látky v jiné skupině nebo individuálně. Při absenci na 1—2 lekcích učitel poradí ohledně zmeškané látky, kterou si však student doplní sám.
 • Mezi vážné důvody absence se počítá pouze náhlý odjezd/služební cesta, u které vyžadujeme ke kontrole lístek, a nemoc, u které kontrolujeme potvrzení od lékaře. Bez těchto dokumentů nemá student právo na náhradu hodin.
 • O absenci z vážného důvodu student musí informovat administrátora školy nejpozději 3 hodiny do začátku lekce. Pokud to neudělá, ztrácí právo na náhradu hodiny.
 • Délka individuální náhradní hodiny místo skupinového kurzu se počítá podle následující tabulky:
Délka lekce Pro 1 člověka Pro 2 lidi Pro 3 a více lidí
60/70/90/ minut 30 minut 45 minut 60 minut
135 minut 45 minut 60 minut 75 minut
180 minut 60 minut 90 minut 120 minut
45 minut 20 minut 30 minut 30 minut
 • Absence na individuálních lekcích z vážného důvodu, o které student informuje administrátora školy nejpozději 3 hodiny předem, se nahradí po domluvě s administrátorem a učitelem. Peníze za kurz se nevrací ani s nimi nemůže být zaplacena budoucí výuka.
 • Student, který nepřijde na smluvenou náhradní hodinu, už nemá nárok na další.
 • Lekce zameškané z jiného než vážného důvodu (kino, divadlo, narozeniny atd.) se nenahrazují, cena těchto hodin se nevrací ani nepřevádí.
 • Pokud není skupina naplněna, délka lekcí se nezkracuje.
 • Při zpoždění se zmeškaný čas nenahrazuje.
 • Hodiny, které připadají na svátek nebo prázdniny, se přesouvají na jiný čas po domluvě s celou skupinou.
 • V případě nemoci učitele ho zastoupí jiný učitel školy nebo se neuskutečněné hodiny přesouvají na jinou dobu po dohodě s celou skupinou bez nároku na vrácení peněz.

Testování. Vydání certifikátu.

 • V průběhu kurzu se provádějí průběžné testy a závěrečné testy, jejichž výsledky pak dostanou studenti nebo jejich rodiče písemnou nebo ústní formou. Doplňující informace rodiče vždycky dostanou od učitele nebo od administrátora.
 • Při dobrých výsledcích souhrnného testu (minimum 70 % správných odpovědí) dostává student certifikát školy, že úspěšně zakončil danou úroveň.
 • Škola si vyhrazuje právo změnit učitele v případě jeho nemoci, změny rozvrhu nebo změn ve skupinách.

Slevy (nesčítají se)

 • Při přechodu do dalšího kurzu student dostává slevu tzv. Účinná ve výši 7% z ceny kurzu.
 • Studenti, kteří studovali v pobočkách školy v jiných zemích více než 3 roky, dostávají stálou slevu tzv. Loajální ve výši 5% z ceny kurzu, a po absolvování 2 let studia v této zemi dostávají stálou slevu tzv. Loajální ve výši 10% z ceny kurzu.
 • Studenti, kteří studují ve škole v této zemi více než 3 roky dostávají stálou slevu tzv. Loajální ve výši 10% z ceny kurzu.
 • Při studiu více než jednoho cizího jazyka se studentovi nabízí sleva tzv. Polyglot ve výši 5% z ceny kurzu každého z těchto jazyků.
 • Rodinná sleva činí 5% z ceny kurzu pro každého člena rodiny.
 • Jednorázová tzv. Společná sleva se poskytuje na první polovinu kurzu, tj. na 50% kurzu (jen v případě úhrady celého kurzu), pokud kamarádi nebo známí přišli a začali studovat spolu. Pokud jste přišli studovat ve dvou, každému z vás se na výše uvedenou dobu studia poskytuje tzv. Společná sleva ve výši 5% z ceny kurzu, pokud přijdete ve třech – 7%, pokud ve čtyřech nebo ve více – 10% z ceny kurzu.

V různých obdobích škola poskytuje speciální nabídky a slevy na výuku. Podrobnější informace najdete v oddíle Speciální nabídky.

O nových směrech školy, novinkách, zajímavých událostech a speciálních nabídkách se dozvíte u našeho administrátora, na nástěnkách a webových stránkách školy okey-school.com.