EN RU CZ
MainMapa stránekKontakty
Apply now On-line Test

Jazykové kurzy v Praze

Mezinárodní jazyková škola O´key vždy podporuje a rozvíjí zájem svých studentů o studium cizích jazyků. Právě na to je zaměřen systém slev a speciálních nabídek. Bonusy jsou připraveny jak pro ty, kteří již cizí jazyk ve škole O´key studují, tak i pro nové polygloty a dokonce i pro jejich přátele a rodinné příslušníky. Seznamte se se speciálními nabídkami jazykové školy O´key. Studujte cizí jazyky výhodně!

More >>>

Nová adresa Mezinárodní jazykové školy O'key

Nová adresa Mezinárodní jazykové školy O'key

Od 1. června 2015 Mezinárodní jazyková škola O'key sídlí na nové adrese: Argentinská 38, 3.patro. Těšíme se na Vás v nové, moderní a útulné kanceláři školy.

More >>>

Skip Navigation Links
O škole
Výuka jazyků
Typy kurzů
Rozvrh a ceny
Firemní kurzy
Naše tipy
Životní styl O´key

Kurzy češtiny pro cizince v Praze

Úvodní stránka  >> Jazykové kurzy v Praze  >>  Kurzy češtiny v Praze

Dobrý den!

 Kurzy českého jazyka v PrazeJazyk Jaroslava Haška, Karla Čapka, Bohumila Hrabala, Karla Gotta… - státní jazyk České republiky a jeden z oficiálních jazyků Evropské unie.

Je nutné učit se česky?

Při příjezdu do Česka většinu lidí napadne otázka, zda je vůbec nutné chodit na kurzy českého jazyka nebo je tak podobný ruštině, že je možné komunikovat jen tak?

Odpověď je jednoduchá! Studium českého jazyka je důležitým krokem na cestě k úspěšné budoucnosti v České republice:

 • Znalost tohoto jazyka umožňuje studium na vysokých školách v Čechách, které patří k těm nejlepším v Evropě: Karlova univerzita, Vysoká škola ekonomická, České vysoké učení technické v Praze a mnoho dalších. Studium v češtině na českých státních univerzitách je navíc zadarmo.
 • Znalost jazyka také umožňuje v Česku podnikat, vždyť právě tato země přináší možnosti pro úspěšné, civilizované podnikání a pohodlné přistěhovalectví.
 • Pracovat či studovat v Čechách bez znalosti jazyka je téměř nemožné.
 • Získat povolení k trvalému pobytu bez složení zkoušky z českého jazyka je nereálné.
 • Konec konců je těžké se cítit dobře v zemi, jejíž jazyk neovládáte!

Nebojte se učit se češtinu – vždy je to také původem slovanský jazyk. A jestli se do něj alespoň trošku zaposloucháte, uslyšíte hlas vlastních předků. Nepochybujte o tom, že studium českého jazyka pro Vás bude srdeční záležitostí a že si ho osvojíte rychleji než kterýkoliv jiný evropský jazyk.

Tak tedy, rozhodli jste se naučit se česky?
 

 

Mezinárodní jazyková škola O'key Vás zve na kurzy českého jazyka pro cizince v Praze!

Standardní kurzy  |  Doplňkové programy  |  Individuální kurzy  |  Online kurzy  |  Kurzy pro děti

 

 

1. Standardní kurzy

	Kurzy češtinyKurzy českého jazyka rozvíjí všechny základní jazykové dovednosti. Skupiny pro pro dospělé i dospívající  jsou vytvářeny s ohledem na jazykovou úroveň studentů:

 • Začátečnická úroveň.
 • Základní úroveň.
 • Mírně pokročilá úroveň.
 • Středně pokročilá úroveň.
 • Pokročilá úroveň.

Každá úroveň je rozdělena na dva stupně, což umožňuje připojit se ke skupině, která již se studiem začala. Jestliže to dovoluje Vaše jazyková úroveň, můžete se připojit do skupiny druhého stupně. Takový systém šetří čas i peníze vydané na studium jazyka.
 

Intenzita:

 • Mezinárodní kurz – vyučování probíhá 3krát týdně po 90 minutách.
 • Dlouhodobý kurz – vyučování probíhá 2krát týdně po 90 minutách.


Výuka češtiny jako cizího jazyka probíhá v malých skupinách po 4-8 lidech a využívá se při ní tzv. komunikativní metodika, která je zaměřena na rozvoj základních jazykových dovedností: čtení, psaní, mluvení a poslechu.

Příjem studentů do nových skupin probíhá každý měsíc. Podrobnosti o harmonogramu začátku kurzů a rozvrhu hodin.
 

 2. Doplňkové programy

Kromě standardních kurzů naše jazyková škola také nabízí doplňkové programy studia českého jazyka.   

 • Kurz gramatiky - tento kurz, který je zaměřen na studium gramatiky českého jazyka, a je určen těm, kterým při užívání češtiny nestačí gramatický základ. Kurz je vhodný pro posluchače se základní až mírně pokročilou úrovní znalosti jazyka.  
 • Konverzace – tento kurz rozvíjí dovednosti mluvení a poslechu. Je vhodný pro posluchače všech úrovní.
 • kurz obchodní češtinyObchodní kurz  - kurz obchodní češtiny, který umožňuje zlepšit si svou obchodní slovní zásobu a rozvíjet dovednosti komunikace na obchodní témata. Kurz je určen pro posluchače od středně pokročilé do pokročilé úrovně znalosti jazyka.

Jestliže to umožňuje úroveň Vaší jazykové znalost, máte možnost připojit se k již existující skupině. Nebo můžete počkat na vytvoření nové skupiny či začít s individuální výukou.
Podrobnosti o doplňkových programech českého jazyka najdete v rozvrhu.
 

3. Individuální kurzy

Individuální výuka českého jazyka.  Program vyučování při individuálním studiu se sestavuje v souladu s Vaším cílem. Četnost vyučování se může lišit od jedné hodiny za týden až po každodenní vyučování.

Podrobnosti o ceně individuálních kurzů a době trvání výuky!
 

4. Online kurzy

Český jazyk online! Studium českého jazyka online je vhodné pro ty, kteří se chtějí naučit jazyk či si zlepšit svou jazykovou úroveň, ale neoplývají dostatkem času, nachází se příliš daleko od zázemí školy (možná v jiné zemi) nebo nemají možnost učit se s rodilým mluvčím. Pro úspěšné studium je nutné mít počítač se spolehlivým připojením na Internet, mikrofon, sluchátka, standardní softwarové vybavení Microsoft a Skype.
 

5. Kurzy pro děti

Mezinárodní jazyková škola O'key nabízí kurzy češtiny pro děti. Skupiny jsou vytvářeny s ohledem na věk dětí, začíná se od 3 let.
Proces výuky je vytvářen s ohledem na věkové zvláštnosti a rozdíly mezi chápáním dětí a dospělých. Vyučování probíhá v herní formě, což činí proces výuky zajímavým a zábavným. V době vyučování se děti učí porozumět poslechu české řeči, rozvíjet paměť, zapamatovávají si novou slovní zásobu a rozvíjí přirozené jazykové dovednosti.
Podrobnosti a ceně a rozvrhu hodin kurzů pro děti.

 kurzy češtiny pro děti.Co víte o češtině?

Český jazyk patří ke skupině západoslovanských jazyků, spolu s polštinou, slovenštinou, kašubštinou a lužickými jazyky. Česky hovoří asi 12 milionů lidí – především občané České republiky. Nejbližší češtině je slovenština, které většina Čechů rozumí bez nutnosti překladu.

V českém jazyce se užívá latinka. Zvláštností českého (psaného) jazyka je psaní diakritických znamének – háčku, čárky, kroužku. Ve slově průvodčí  se nacházejí všechny najednou. Diakritická znaménka také zdobí klasická latinská písmena, jsou zde tzv. sykavky:  š, č, ž, ř, změkčující samohláska ě, měkké ď, ť a ň a dlouhé ý, á, í, é, ú/ů.

Ruskému člověku se studium češtiny může ze začátku jevit jako velmi jednoduché, jelikož oplývá slovy z rodné řeči, které může snadno přečíst a porozumět jim,  protože znamenají totéž, ale existují i zábavné výrazy, například slovo 'užasný', v ruštině „ужасный“ znamená „příšerný“, nebo 'pozor!', v ruštině „позор“ znamená „ostuda“ I přesto není dobré učení šidit, i češtinu, jako kterýkoliv jiný cizí jazyk, je nutné se celistvě učit tak, aby jím člověk byl schopen hovořit.


Užitečné fráze:

Dobrý den! Ahoj! 
Jmenuju se…
Jak se máš?
Výborně!
Kolik to stojí?
Dobrou chuť!
Děkuji!
Prosím!
Na zdraví!
Hodně štěstí!
Na shledanou!

Na shledanou! Těšíme se...

 

Apply now  On-line Test