EN RU CZ
MainMapa stránekKontakty
Apply now On-line Test

Jazykové kurzy v Praze

Mezinárodní jazyková škola O´key vždy podporuje a rozvíjí zájem svých studentů o studium cizích jazyků. Právě na to je zaměřen systém slev a speciálních nabídek. Bonusy jsou připraveny jak pro ty, kteří již cizí jazyk ve škole O´key studují, tak i pro nové polygloty a dokonce i pro jejich přátele a rodinné příslušníky. Seznamte se se speciálními nabídkami jazykové školy O´key. Studujte cizí jazyky výhodně!

More >>>

Nová adresa Mezinárodní jazykové školy O'key

Nová adresa Mezinárodní jazykové školy O'key

Od 1. června 2015 Mezinárodní jazyková škola O'key sídlí na nové adrese: Argentinská 38, 3.patro. Těšíme se na Vás v nové, moderní a útulné kanceláři školy.

More >>>

Skip Navigation Links
O škole
Výuka jazyků
Typy kurzů
Rozvrh a ceny
Firemní kurzy
Naše tipy
Životní styl O´key

Kurzy nemčiny v Praze

Úvodní stránka  >> Jazykové kurzy v Praze  >>  Kurzy nemčiny v Praze

Hallo! Guten Tag!

 Kurzy německého jazyka v PrazeJestli se chcete bavit s příbuznými, příteli nebo kolegy z Německa, chystáte se tam jet na dovolenou (velkou výhodou je zde blízkost), podnikat s německými partnery nebo se připravovat na studium v zemi, kde zahraniční studenti mohou studovat zadarmo, před Vámi se otevírá přímá cesta ke kurzům němčiny.

 • v Evropě je němčina rodným jazykem největšího počtu lidí, žádným jiným jazykem v Evropě nemluví více lidí. Německy hovoří Němci, Rakušané, Lichtenštejnové a většina Švýcarů. Zároveň je to jeden z oficiálních jazyků Lucemburska, Belgie a také Itálie.
 • Německá ekonomika je třetí největší na světě a zároveň se nachází v centru ekonomiky Evropské unie. Proto znalost německého jazyka umožňuje rozvíjet podnikání.
 • Jako národ s kladným postojem k výzkumu a vývoji jsou Němci stále v čele vývoje nových technologií.
 • Když budete cestovat po světě, určitě potkáte Němce i tam, kde byste to vůbec nečekali, jelikož 3 ze 4 dovolených Němci tráví v zahraničí.
 • Každá desátá kniha se tiskne v němčině. Johann Wolfgang Von Goethe, Thomas Mann, Franz Kafka a Friedrich Nietzsche – to je jen část německých autorů, jejichž díla jsou známa po celém světě.
 • V prostředí Internetu němčina předhání mnohé jiné jazyky.
 • Znalost německého jazyka je vyžadována nebo doporučována mnohými programy vyššího vzdělávání a stipendijními programy.

Stojí ještě za to vypočítávat další důvody, proč stojí za to učit se německý jazyk?

 

 

Mezinárodní jazyková škola O´key Vás zve na kurzy německého jazyka v Praze!

Standardní kurzy  |  Doplňkové programy  |  Individuální kurzy  |  Online kurzy  |  Kurzy pro děti

 


1. Standardní kurzy


 Kurzy německého jazyka Kurzy německého jazyka jsou zaměřeny na rozvoj základních jazykových dovedností. Skupiny pro dospělé a dopívající jsou tvořeny s ohledem na  jazykovou úroveň studentů:

 • začátečnická úroveň
 • základní úroveň
 • mírně pokročilá úroveň
 • středně pokročilá úroveň
 • více pokročilá úroveň
 • pokročilá úroveň


Jazykový kurz, který odpovídá dané znalostní úrovni je dále rozdělen na několik stupňů (2-4). Takový systém umožňuje připojit se ke skupině, která už svou výuku začala. Máte možnost se připojit ke skupině od 2. stupně, pokud to umožňuje úroveň Vaší jazykové znalosti. Takový systém šetří čas i peníze na studium jazyka.

Intenzita:

 • Mezinárodní kurz – vyučování se koná 3krát týdně po 90 minutách.
 • Dlouhodobý kurz – vyučování se koná 2krát týdně po 90 minutách.


Výuka německého jazyka probíhá v malých skupinách po 4-8 lidech a využívá se pří ní tzv. komunikativní metodika, která pomáhá rozvíjet základní jazykové dovednosti, kterými jsou mluvení, psaní, čtení a poslech.

Příjem do nových skupin se koná každý měsíc. Data začátku kurzů a jejich cenu je možné najít v oddílu Rozvrh a ceny.

 

2. Doplňkové programy

 studium gramatiky německého jazykaNaše škola také nabízí možnost studia německého jazyka prostřednictvím návštěvy kurzů, které jsou zaměřeny na rozvoj určitých jazykových dovedností. V závislosti na Vašem cíli ve studiu německého jazyka Vám naše škola ráda nabídne následující specializované kurzy.
 

 • Příprava k mezinárodním zkouškám – daný kurz německého jazyka Vám umožní připravit se ke zkouškám, jejichž hlavním smyslem je zisk mezinárodního certifikátu Goethe, Zertifikat Deutsch für den Beruf nebo Test DaF. Při přípravě ke zkoušce jsou brány v úvahu podrobnosti a specifika daného certifikátu. Úroveň znalosti jazyka nutná pro přijetí do kurzu je závislá na Vašem záměru. Doporučujeme připravovat se a vykonávat zkoušky k mezinárodním certifikátům od úrovně B1. 
 • Kurz gramatiky – kurz je zaměřen na studium gramatiky německého jazyka a je určen těm, kterým při užívání německého jazyka nestačí gramatické základy. Kurz je především určen pro posluchače se základní nebo mírně pokročilou znalostí jazyka. 
 • Kurz pro cestovatele – kurz německého jazyka pro ty, kteří se chtějí připravit na cestu do Německa nebo do další země, kde se hovoří německy. S pomocí daného kurzu se naučíte vést dialog v obvyklých  každodenních situacích: objednávat si jídlo v restauraci, seznamovat se, rezervovat si pokoj v hotelu a mnohému dalšímu. Kurz je doporučen pro posluchače začátečnické či základní jazykové úrovně. 
 • Konverzace – daný kurz rozvíjí dovednosti mluvení a poslechu. Umožní Vám bavit se německy bez zapeklitých situací! Je vhodný pro posluchače všech úrovní. 
 • Obchodní kurz – výuka německého jazyka zaměřená na obchodní tématiku. Kurz obchodní němčiny Vám umožní zlepšit si úroveň své obchodní slovní zásoby a rozvinou komunikaci na obchodní témata. Kurz je určen pro posluchače od středně pokročilé po pokročilou úroveň.


Máte možnost se připojit k již existující přípravné skupině, pokud Vám vyhovuje svou jazykovou úrovní, nebo můžete počkat na vytvoření nové skupiny, či začít s individuální výukou.

Podrobnější informace o doplňkových programech naleznete v rozvrhu.


3. Individuální kurzy


Individuální studium německého jazyka. Liší se od ostatních forem svou flexibilitou, jelikož je program výuky vytvářen v souladu s Vašimi cíly. Četnost výuky se může lišit od jedné hodiny za týden po každodenní vyučování. Výuky se můžete účastnit sami pouze s lektorem, ale také ve dvojici s dalším studentem.

Podrobnosti o cenách individuálních kurzů a době výuky.
 

4. Online kurzy
 

Německý jazyk online! Tento kurz umožňuje učit se německy bez odchodu z domu! Jestliže neoplýváte dostatkem volného času, nacházíte se příliš daleko od zázemí školy nebo nemáte možnost učit se s rodilými mluvčími, je tento kurz právě pro Vás! K úspěšnému studiu budete potřebovat počítač se spolehlivým připojením na Internet, mikrofon a sluchátka, standardní softwarové vybavení Microsoft a Skype.

 

5. Kurzy pro děti

 kurzy německého jazyka pro děti
Mezinárodní jazyková škola O´key nabízí kurzy německého jazyka pro děti. Proces výuky je tvořen s ohledem na věková specifika a rozdíly ve vnímání dětí a dospělých. Výuka probíhá herní formou, což činí proces studia zajímavým a zábavným. V době vyučování se děti učí poslechu německého jazyka, rozvíjí svou paměť, zapamatovávají si novou slovní zásobu a rozvíjí své přirození jazykové dovednosti.

Skupiny jsou tvořeny v souladu s věkem dětí, a to od 3 let.

Ceny a rozvrh hodin kurzů pro děti.


Zajímavý „fakt“:


Legenda o Muhlenbergovi – městská legenda, která tvrdí, že se německý jazyk mohl stát oficiálním jazykem USA. K přijetí odpovídajícího návrhu zákona při hlasování chyběl pouze jeden hlas a hlas „proti“ údajně dal poslanec německého původu Frederick Muhlenberg (1750-1801).

 

Užitečné fráze:

Čeština Němčina
Ahoj! Hallo!
Jmenuju se… Jch heisse...
Jaks e máš? Wie geht es dir?
Výborně! Wunderbar!
Kolik to stojí? Was kostet das?
Dobrou chuť! Guten Appetit!
Mockrát děkuju! Vielen Dank!
Prosím! Bitte!
Na zdraví! Prosit!
Ať se daří! Viele Glueck!
Uvidíme se! Bis bald! Bis schoen! 

Bis schoen!


 

Apply now On-line Test