EN RU CZ
MainMapa stránekKontakty
Apply now On-line Test

Jazykové kurzy v Praze

Mezinárodní jazyková škola O´key vždy podporuje a rozvíjí zájem svých studentů o studium cizích jazyků. Právě na to je zaměřen systém slev a speciálních nabídek. Bonusy jsou připraveny jak pro ty, kteří již cizí jazyk ve škole O´key studují, tak i pro nové polygloty a dokonce i pro jejich přátele a rodinné příslušníky. Seznamte se se speciálními nabídkami jazykové školy O´key. Studujte cizí jazyky výhodně!

More >>>

Nová adresa Mezinárodní jazykové školy O'key

Nová adresa Mezinárodní jazykové školy O'key

Od 1. června 2015 Mezinárodní jazyková škola O'key sídlí na nové adrese: Argentinská 38, 3.patro. Těšíme se na Vás v nové, moderní a útulné kanceláři školy.

More >>>

Skip Navigation Links
O škole
Výuka jazyků
Typy kurzů
Rozvrh a ceny
Firemní kurzy
Naše tipy
Životní styl O´key

Kurzy hebrejštiny v Praze

Úvodní stránka  >> Jazykové kurzy v Praze  >>  Kurzy hebrejštiny v Praze

Shalom!

 Kurzy hebrejštiny v PrazeHistorie rozvoje hebrejštiny zahrnuje období úpadku i oživení. V 19. století se literatura v hebrejštině stala součástí evropské kultury. Obnovená hebrejština se objevila na počátku 20. století, když byla po 18 století považována za mrtvý jazyk. Poté se stala jazykem každodenní komunikace a státním jazykem Státu Izrael. Toto bylo umožněno díky snahám řady nadšenců, z nichž nejznámějším byl Eliezer Ben Jehuda.

Izrael
je rodnou zemí třech náboženství, biblickou „zaslíbenou zemí“, vlastí mnoha národů a civilizací, teritoriem Izraele, který v současnosti láká pozornost miliónů turistů svými historickými památkami a směsicí kultur. K turistickému ruchu přispívají také unikátní přírodní podmínky Mrtvého moře, desítky moderních přímořských resortů na pobřeží Středozemního a Rudého moře, a také malebná krajina pouště Negev či drsné Judské hory.

Tel-Aviv, Safed, Jeruzalém, Tiberias a Betlém, rušný Eilat na pobřeží Rudého moře, tento seznam je nekonečný. To vše můžete navštívit a mít ještě větší radost z toho, co jste viděli se znalostí hebrejštiny, které se můžete naučit v Mezinárodní jazykové škole O´key.

Studium hebrejštiny je výhodné a zajímavé. Osvojit si základy jazyka je možné již za 2 měsíce neintenzivní výuky. Toto Vám pomůže

  • Cítit se volně v zemi, do které cestujete,
  • Příjemně si popovídat v restauraci
  • Smlouvat na trhu při nákupu suvenýrů.

 

Mezinárodní jazyková škola O´key Vás zve na kurzy hebrejštiny v Praze!

Standardní kurzy  |  Kurz pro cestovatele  |  Individuální kurzy  |  Online kurzy  |  Kurzy pro děti

 


1. Standardní kurzy


 Kurzy hebrejštiny pro  pro dospěléKurzy hebrejštiny pro  pro dospělé a dopívající, které rozvíjejí mluvený i psaný projev, čtení i poslech. Současně také probíhá doplňování slovní zásoby a výuka gramatiky. Skupiny jsou tvořeny s ohledem na jazykovou úroveň studentů:

  • začátečnická úroveň
  • základní úroveň
  • mírně pokročilá úroveň


Průběh kurzu je v souladu s danou úrovní rozdělen do několika stupňů (1-3). Máte možnost se připojit ke skupině, která již svou výuku začala, jestliže to umožňuje Vaše úroveň znalosti jazyka. Takový systém šetří čas i peníze na studium jazyka.

Intenzita kurzu: 2krát za týden po 90 minutách.

Studium hebrejštiny probíhá ve skupinách po 4-8 lidech. Při výuce je využívána komunikativní metodika, což je nejefektivnější a moderní metodika osvojování cizího jazyka.

Příjem do nových skupin probíhá každý měsíc. Podrobnosti o datech začátku kurzů a cenách můžete najít v rozvrhu.

 

2. Kurz pro cestovatele
 

Chystáte se vycestovat do Izraele? Potom jste vítáni na kurzech hebrejštiny pro cestovatele! Naučíme vás se seznamovat, objednávat si jídlo v restauraci, ptát se na cestu a vést dialog v mnohých dalších běžných situacích. Chceme, abyste se cítili dobře v této krásné zemi! Kurz je určen pro posluchače se začátečnickou či základní znalostí jazyka.
 Individuální výuka hebrejštiny
Podrobnosti o kurzu naleznete v rozvrhu.
 


3. Individuální kurzy
 

Individuální výuka hebrejštiny. Program výuky při individuálním studiu je sestavován s ohledem na Vaše cíle. Četnost hodin se může lišit od jedné hodiny za týden po každodenní výuku.

Podrobnosti o ceně individuálních kurzů a době výuky.

 

4. Online kurzy


Hebrejština online! Výuka hebrejštiny online je vhodná pro ty, kteří se chtějí naučit jazyk nebo zlepšit své znalosti, ale neoplývají dostatkem volného času, nachází se příliš daleko od zázemí školy či nemají možnost učit se s rodilým mluvčím. Pro úspěšné studium budete potřebovat počítač se stabilním připojením na Internet, mikrofon a sluchátka, klasické softwarové vybavení Microsoft a Skype.

 

5. Kurzy pro děti
 

Mezinárodní jazyková škola O´key nabízí kurzy hebrejštiny pro děti. Skupiny jsou tvořeny s ohledem na věk dětí, začíná se od 3 let.

Proces výuky je vytvářen s ohledem na věková specifika a rozdíly v chápání dětí a dospělých. Hodiny jsou vedeny herní formou, což činí proces výuky zajímavých a zábavným. V době vyučování se dětí učí, jak rozumět mluvenému projevu, rozvíjejí svou paměť, učí se novou slovní zásobu a rozvíjejí své přirozené jazykové dovednosti.

Podrobnosti o cenách a rozvrhu hodin kurzů pro děti.


Co byste měli vědět o hebrejštině:
 

  • V hebrejštině se píše zprava doleva, to objasňuje neobvyklost jejího vyobrazení pro většinu Evropanů a Američanů.
  • Hebrejština jako písmo používá hebrejskou abecedu v tzv. kvadrátním písmu. To znamená, že každý znak odpovídá konkrétnímu zvuku, na rozdíl od neabecedního systému, ve kterém každý znak označuje pojem nebo kombinaci zvuků.
  • V hebrejské abecedě je 22 písmen, všechna písmena označují souhlásky. V hebrejštině neexistují žádná písmena, která by označovala samohlásky, nicméně některá písmena přestala být používána výhradně pro označení souhlásek, a používají se také k označení samohlásek.


Užitečné fráze:

Čeština Hebrejština Transkripce
Dobrý den, ahoj!  שלום Shalom
Na shledanou!  להיתראות Lehitraot
Mockrát děkuju תודה רבה Toda raba
Promiňte סליכה Sliha
Jak se máš? ?מה נשמה ma nishma?

Někdo tady mluví anglicky?     

?מישהו פה מדבר אנגלית

Mishehu po medabe anglit?

Prosím בבקשה bevakasha
Nerozumím  אני לא מבין/ה Ani lyo mevin/a
Jak se jmenujete?  איך קוריס לך/ה Ajch korim lach?
Jmenuju se…  קוריס לי korim li
Ano כן 
Can
Ne  לא Ljo


Lehitraot!

 


Apply now