EN RU CZ
MainMapa stránekKontakty
Apply now On-line Test

Jazykové kurzy v Praze

Mezinárodní jazyková škola O´key vždy podporuje a rozvíjí zájem svých studentů o studium cizích jazyků. Právě na to je zaměřen systém slev a speciálních nabídek. Bonusy jsou připraveny jak pro ty, kteří již cizí jazyk ve škole O´key studují, tak i pro nové polygloty a dokonce i pro jejich přátele a rodinné příslušníky. Seznamte se se speciálními nabídkami jazykové školy O´key. Studujte cizí jazyky výhodně!

More >>>

Nová adresa Mezinárodní jazykové školy O'key

Nová adresa Mezinárodní jazykové školy O'key

Od 1. června 2015 Mezinárodní jazyková škola O'key sídlí na nové adrese: Argentinská 38, 3.patro. Těšíme se na Vás v nové, moderní a útulné kanceláři školy.

More >>>

Skip Navigation Links
O škole
Výuka jazyků
Typy kurzů
Rozvrh a ceny
Firemní kurzy
Naše tipy
Životní styl O´key

PROGRAMY PRO DOSPĚLÉ

Úvodní stránka  >> Typy kurzů >> Programy pro dospělé

Do této kategorie začleňujeme studenty od 16 let.

Při písemném a ústním testování se student začlení do jedné skupiny podle úrovně znalosti cizího jazyka. Všechny lekce, od nulté úrovně, jsou pouze ve vyučovaném jazyku. Učitel nastolí takovou atmosféru výuky, že student velmi lehko přistoupí na výuku jenom v cizím jazyce. Skupinová výuka probíhá 2-3krát týdně po 90 minutách. Mezinárodní standard výuky cizího jazyka je 3krát týdně.

 

 jazykové kurzy pro mládežÚrovně BEGINNER, ELEMENTARY

Úroveň BEGINNER* (začátečník, okolo 160 pětačtyřicetiminutových hodin pro ty, kdo se jazyk neučili)– zahrnuje vstupní fonetický kurz, úvod do výslovnosti, výuku čtení, základní počáteční gramatiku a slovní zásobu.

Úroveň ELEMENTARY (základní, 180 pětačtyřicetiminutových hodin, A1 na evropské stupnici jazykových úrovní CEFR – Common European Framework of Reference). 

Posluchači této úrovně se učí základní gramatiku, která tvoří základ první komunikace v cizím jazyce, doplňují slovní zásobu, učí se komunikovat na základní témata, aktivně rozvíjejí vnímání jazyka poslechem. Základ gramatiky v sobě obsahuje výuku základních gramatických pravidel a konstrukcí, s jejichž pomocí při výstupu z dané úrovně budou umět komunikovat.

Úroveň můžeme rozdělit na tři stupně:

  • První stupeň základní úrovně zahrnuje seznámení, povídání o sobě, své rodině, práci, koníčkách a zájmech. Studenti se dokáží zeptat, kolik je hodin, omluvit se, objednat si v kavárně a napsat dopis.
  • Na konci druhého stupně posluchači umějí mluvit o svém domě a městě, ptát se na cestu v neznámém městě, telefonovat, plánovat dovolenou v zahraničí a také mluvit o svých životních zkušenostech a historických událostech, nakupovat, zvládat všechny možné situace v restauraci a napsat pohled z prázdnin.
  • Na konci třetího stupně studenti dokážou mluvit o své zemi, srovnávat různé věci, popisovat oblečení a dělat komplimenty, vypravit se do kina, mluvit o plánech do budoucnosti, pocitech a emocích. Tato úroveň dostačuje k výjezdu do zahraničí, základní komunikaci a domluvě s cizinci.

 

Následuje úroveň PRE-INTERMIDIATE* (nižší střední, 180 pětačtyřicetiminutových hodin, A2, CEFR)

V rámci této úrovně si student doplňuje gramatické jevy a konstrukce, které se ve větší míře vyskytují v řeči cizinců. Gramatika se „servíruje“ po špetkách a je ukázána vždy na modelech z praxe. Velká pozornost je věnována výslovnosti a rozšíření slovní zásoby.

Rozvíjejí se témata každodenní komunikace. Kromě toho se studenti naučí popsat sami sebe, vyjádřit svůj názor, domluvit se na letišti, v hotelu, mluvit o své práci, dostat se ze zapeklitých situací, jít do banky, k lékaři, do lékárny, hodnotit ekonomické a sociální problémy společnosti, dávat rady a psát oficiální dopisy.

 

Úroveň INTERMIDIATE (střední, 216 pětačtyřicetiminutových hodin, B1, CEFR)

Hlavním úkolem výuky jazyka v úrovni Intermidiate je rozšířit slovní zásobu a způsoby rozhovoru. Studenti jsou schopni lehce mluvit o svých pocitech a emocích a naučí se stěžovat si v cizím jazyce! Na konci posluchači dokáží mluvit o širokém spektru témat, od rodiny a práce, hodnocení aktuálního dění, kulturního života, tradicí různých zemí, nových technologií, otázek rozvoje společnosti, po pravidla a zákony.

Podrobnější popis této úrovně najdete zde: CEFR.

 

Úroveň UPPER-INTERMIDIATE (vyšší střední, B2, CEFR)

  jazykové kurzy pro dospělé

Úrověň je charakterizována opravdu vysokým tempem a vysokou úrovní řeči, důraz je kladen na rozšiřování slovní zásoby, ustálených slovních výrazů, znalost idiomů a frázových sloves, které jsou opravdu používány nositeli jazyka, a také srovnání různých gramatických jevů, odstínů a významů. Posluchači debatují o vzájemných vztazích mezi lidmi, vážných rozhodnutích, neobvyklých zájmech, důležitých otázkách našeho života, nebezpečných sportech, cestování, východiscích z problematických životních situací, zdraví a medicíně.

Podrobnější popis této úrovně najdete zde: CEFR.

 

Úroveň ADVANCED (pokročilí, C1, CEFR)

Výuka cizího jazyka na úrovni Advanced garantuje svobodné užívání jazyka v kontaktu i v psané formě a také úspěšné složení mezinárodních zkoušek. V dané úrovni se pracuje s gramatikou, tedy s uplatněním jednotlivých gramatických struktur v různých nuancích, zabezpečujeme důkladnou přípravu ke zkouškám a také značné rozšíření slovní zásoby, což přibližuje účastníky kurzu k úrovni nositelů jazyka. Zaměřujeme se na následující témata: psychologie, věda a medicína, počítačové technologie, business, vzdělání a mnohá další.

Podrobnější popis této úrovně najdete zde: CEFR.

Po úrovni Advanced ještě můžete navázat úrovní Proficiency (Profesionální, C2, CEFR). Tato úroveň garantuje perfektní osvojení jazyka.

Pro ty, kteří mají v plánu složit mezinárodní zkoušku IELTS nebo TOEFL, naše škola nabízí speciální dvouměsíční kurz, který pomůže osvojit si formát zkoušky a rozvinout jazykové návyky, které vedou k úspěchu. K tomuto kurzu je potřebná minimální úroveň Intermidiate.

 

Podrobnější informace o typech kurzů, jejich délce a ceně –  Rozvrh kurzů.

 

Apply now

 

*Náplň kurzu se může měnit v závislosti na vyučovaném jazyce a specifikách kurzu