EN RU CZ
MainMapa stránekKontakty
Apply now On-line Test

Jazykové kurzy v Praze

Mezinárodní jazyková škola O´key vždy podporuje a rozvíjí zájem svých studentů o studium cizích jazyků. Právě na to je zaměřen systém slev a speciálních nabídek. Bonusy jsou připraveny jak pro ty, kteří již cizí jazyk ve škole O´key studují, tak i pro nové polygloty a dokonce i pro jejich přátele a rodinné příslušníky. Seznamte se se speciálními nabídkami jazykové školy O´key. Studujte cizí jazyky výhodně!

More >>>

Nová adresa Mezinárodní jazykové školy O'key

Nová adresa Mezinárodní jazykové školy O'key

Od 1. června 2015 Mezinárodní jazyková škola O'key sídlí na nové adrese: Argentinská 38, 3.patro. Těšíme se na Vás v nové, moderní a útulné kanceláři školy.

More >>>

Skip Navigation Links
O škole
Výuka jazyků
Typy kurzů
Rozvrh a ceny
Firemní kurzy
Naše tipy
Životní styl O´key

Mýty o jazykové výuce: pravda, nebo lež?

Úvodní stránka  >>  Naše tipy >> Mýty o jazykové výuce

Individuální výuka nebo výuka v malé skupině je nejvíce efektivní.

Lež!

Je obvyklý omyl, že individuální lekce nám zaručí maximální pokrok. Realita je taková, že k osvojení důležitějších dovedností, ze kterých se skládá znalost jazyka, například poslechových, je více efektivní spolupráce s rozmanitými lidmi, při které se seznamujete a zvykáte si na různé akcenty jednoho jazyka, způsoby řeči a podobně. Pokud jste v kontaktu jen s jedním člověkem, naladíte se jen na jeden akcent, na specifičnost jeho výslovnosti, používání slovní zásoby a intonaci. A je pak častým jevem, že při kontaktu s jakýmkoli druhým nositelem jazyka vzniká psychologická bariéra, který brání komunikaci a někdy i porozumění vůbec.

K rozvoji hovorových návyků ve skupině dochází o dost intenzivněji ve skupině, která má 6-8 lidí, ve srovnání s malou skupinou s 2-3 lidmi nebo individuální výukou. Navíc, kontakt s různými lidmi a mluvení na různá témata vždy dodává jiskru výuce, dělá lekce živějšími a přitažlivějšími. Věřte nebo ne, čím více v hodině mluvíte, tím větší pokrok!

Ale... Jestli je nutné osvěžit si to, co jsme se už naučili, nebo zdokonalit různé kapitoly z gramatiky či témata ze slovní zásoby, do které jsme pronikli už na předchozí úrovni, je docela rozumný individuální kurz, kde se tomu danému tématu, jehož znalost nám pomůže dostat se na další úroveň, budeme věnovat.

V učení jazyka musíte vytrvat. Jakmile uděláte přestávku, všechno zapomenete!

Pravda, ale jen zčásti

Nejjednodušší bude provést analogii s tréninky ve fitness centru. Svaly se stávají silnějšími a rostou v období cvičení. K čemu dochází při přerušení tréninků? Víme z doslechu, že abychom své tělo udrželi ve formě, musíme trénovat pravidelně. Bohužel, učení jazyka se od sportu moc neodlišuje.

Ale... Máme i dobré zprávy. Návrat do formy u profesionálního sportovce je mnohem rychlejší než u amatéra. A, opravdu, obnovit něco už získaného v dřívější době je mnohem prostší než učit se to poprvé, ačkoli i k obnovení potřebujeme čas. Ruku v ruce s tím periodická jazyková praxe v různých životních situacích nebo v práci pomáhá trvale uchránit v hlavě to, co do ní bylo uloženo díky vašemu studiu.

Cizí jazyk se nemůžete naučit rychle, jsou k tomu zapotřebí roky...

Samozřejmě je to pravda, ale ne vždycky!

Ve skutečnosti to závisí na mnohých faktorech, hlavně pak na tom, kolik času studiu věnujete. Běžně je zapotřebí 6-8 měsíců k přechodu do další úrovně znalosti jazyka (úrovní je 6) při regulérní výuce 3x v týdnu. Při snížení intenzity na dvě lekce v týdnu se může doba přechodu k další úrovni zvýšit na 12 měsíců. Tímto způsobem můžete lehce sami spočítat, kolik času zabere výuka při různé pravidelnosti.

Ale... V současnosti existují intenzivní kurzy, které dovolují zkrátit čas osvojení další úrovně do 2-3 měsíců. Avšak neměli byste zapomenout, že cíle výuky jsou u lidí různé, a jestli někomu stačí 2-3 úrovně (což naprosto stačí pro běžný každodenní kontakt), pro někoho druhého je zase šest úrovní málo!

Intenzita výuky 1-2krát týdně je naprosto dostačující.

Většinou vůbec ne!

Opět se všechno odvíjí od vašich cílů. Pamatujete si na srovnání se sportem? Ve fitness centru můžete vidět lidi na různé úrovni. Na čem to závisí? Pravděpodobně na tom, jak často navštěvují sportovní centrum a jak náročné jsou jejich tréninky. Část lidí se chce udržet ve formě, cíle jiných jsou více ambiciózní. Jestli chcete svůj jazyk opravdu zdokonalit, jedna nebo dvě lekce týdně stačit nebudou.

Ale... Jestli je váš jazyk už na dostatečně vysoké úrovni, lekce dvakrát v týdnu bohatě stačí k tomu, aby jste se „udrželi ve formě“. A jednou týdně stačí? Ano, nezapomínejte na jednoduché pravidlo: Je to lepší než nic. Ale sluší se podotknout, že od toho nemůžeme čekat moc.

K naučení se jazyka je naprosto nutné věnovat hromadu času tréninku gramatiky.

Absolutní lež!

Je vůbec nutné učit se gramatiku? Ano! Aktivně ji trénovat? Ano! Hodiny a hodiny se učit pravidla? Snad ano, pokud se vám to líbí. Ale k učení gramatiky existují i efektivnější metody. Osvojení nové gramatiky samozřejmě vyžaduje dril (jak ústní, tak písemný), ale i přesto to může být zábavné, přitažlivé, ba dokonce napínavé! Učení cizího jazyka často požaduje hodně úsilí, vůbec však není nezbytné měnit tento proces v naprostou nudu.

Ale... Nenechte se svést! I s komunikativní metodikou se domácí práci nevyhnete. To je nepostradatelná část učení, která zvyšuje efektivnost a rychlost výuky.

Nejlepší učitel je rodilý mluvčí.

Předsudek!

Nejdůležitější je mít profesionálního a kvalifikovaného učitele. Je dobré sledovat, jestli získal nějaký certifikát, který mu dovoluje učit. To, že se daný učitel nehodí k výkonu svého povolání, se pozná asi za měsíc. Nemáte záruku, že nejlepšího výsledku dosáhnete s učitelem hovořícím ve vašem rodném jazyce. Často je lepší si z nekvalifikovaného rodilého mluvčího udělat kamaráda na povídání, ale ne učitele. Efektivnost výuky nezávisí na národnosti, ale na profesionalitě a odbornosti člověka. Často učitel, který mluví vaším jazykem, dokáže pomoct ve vašich počátečních etapách. Neznamená to, že bude do vašeho rodného jazyka překládat. Když zná oba jazyky, chápe i jejich specifické odlišnosti a dokáže předvídat úskalí, která mohou v různých etapách výuky vzniknout. Na druhé straně znalosti nositele jazyka o kultuře země, v které se narodil a ve které žil, jsou se znalostmi učitele-cizince nesrovnatelné.

Ale... Samo sebou kromě rodného jazyka učitele v první řadě kvalita učení závisí na úrovni jeho kvalifikace.

Ceretifikáty, vydané školou, potvrzují mou úroveň jazyka pro studium a práci v zahraničí.

Nejčastěji ne!

99 procent vzdělávacích institucí v anglicky mluvících zemích a také mnohé zahraniční společnosti vyžadují potvrzení znalosti jazyka – certifikát, vydaný pravomocným a nezávislým zkušebním výborem. Těch existuje několik, stejně tak i zkoušek, které se mohou skládat v různých zemích a které jsou realizovány za různými cíli. Tak například mezinárodní zkouška IELTS je normativní pro imigraci do zemí jako Kanada, Austrálie nebo Nový Zéland, TOEFL je potřebný ke studiu na amerických univerzitách. Podrobněji o mezinárodních zkouškách...

Ale... Některým společnostem, ve kterých chcete získat práci, bude stačit písemné potvrzení - certifikát vydaný vaší školou, a nebo písemné doporučení přímo od vašeho učitele.

Složit mezinárodní zkoušku znalosti cizího jazyka je až moc těžké!

Výmysl!

Skutečně musíte vynaložit určité (a ne malé) úsilí a především brát vážně přípravu. Zde není důležitá jen vaše úroveň jazyka, ale i znalost formátu zkoušky. Je potřebné získat nezbytné návyky, připravit efektivní strategii k úspěchu ve vámi vybrané zkoušce (je známo, že různé formy a druhy zkoušek vyžadují různé přístupy), ale také povědomí o „timingu“ – tedy o tom, kolik času je potřeba na každou část testu.

Doporučuje se projít krátkodobým přípravným kurzem, v rámci kterého se od zkušeného učitele dozvíte vše, co je nutné znát k úspěchu u zkoušky (zahrnuje i speciální potřeby a formát provedení zkoušky). Učitel se také přesvědčí, že vaše znalost jazyka a slovní zásoba odpovídají vybrané zkoušce. Praxe takového typu taky pomůže přemoci, nebo alespoň zmírnit na minimum stres, který je se zkouškami svázaný.

Ale... Jestli na sto procent víte, co vyžaduje formát zkoušky, a zasvětíte potřebný čas studiu a tréninku, mezinárodní zkouška se prostě stane obyčejným testem a k úspěchu nevynaložíte zas tak velké úsilí, protože vaše úroveň je už dostatečná.