EN RU CZ
MainMapa stránekKontakty
Apply now On-line Test

Jazykové kurzy v Praze

Mezinárodní jazyková škola O´key vždy podporuje a rozvíjí zájem svých studentů o studium cizích jazyků. Právě na to je zaměřen systém slev a speciálních nabídek. Bonusy jsou připraveny jak pro ty, kteří již cizí jazyk ve škole O´key studují, tak i pro nové polygloty a dokonce i pro jejich přátele a rodinné příslušníky. Seznamte se se speciálními nabídkami jazykové školy O´key. Studujte cizí jazyky výhodně!

More >>>

Nová adresa Mezinárodní jazykové školy O'key

Nová adresa Mezinárodní jazykové školy O'key

Od 1. června 2015 Mezinárodní jazyková škola O'key sídlí na nové adrese: Argentinská 38, 3.patro. Těšíme se na Vás v nové, moderní a útulné kanceláři školy.

More >>>

Skip Navigation Links
O škole
Výuka jazyků
Typy kurzů
Rozvrh a ceny
Firemní kurzy
Naše tipy
Životní styl O´key

Mezinárodní zkouška IELTS

 Úvodní stránka  >>  Naše tipy >> Mezinárodní zkoušky>> IELTS

zkouška IELTS1. Obecné informace

Zkoušku IELTS vždy skládáme za určitým účelem, jako je například studium a práce v zahraničí nebo emigrace. Uznávají ji jak vzdělávací zařízení, tak také profesní organizace, a to především v takových zemích jako je Velká Británie, Irsko, Švýcarsko, Austrálie, Nový Zéland, Kanada, USA a mnohé další. V Rusku existuje celá řada vzdělávacích zařízení, které Vám, s certifikátem IELTS, prominou přijímací zkoušku z anglického jazyka.

Oficiální webové stránky www.ielts.org

2. Struktura zkoušky

Zkouška má dva moduly – Academic (Akademický) и General Training (Obecný). Akademický modul se skládá za účelem studia, studijního pobytu a práce v oboru. Obecný modul se skládá v případě emigrace nebo za jiným účelem.

zkouška IELTSZkouška se skládá ze 4 částí: poslech – 30 min, čtení – 60 min, psaní – 60 min, mluvení – 11-14 min. Přičemž poslech a mluvení jsou pro oba dva moduly stejné, kdežto úkoly na čtení a psaní se liší. Academic Reading se skládá ze tří části, z nichž každá obsahuje text na 650—1000 slov z odborných novin a časopisů. General Training Reading má tři části z kratších textů na obecná témata, z letáků a brožur atd.

Academic Writing je analýza a popis grafu, grafického obrazu nebo tabulky (150 slov) a esej (250 slov). V případě General Training Writing se jedná o napsaní dopisu (150 slov) a esej (250 slov).

První tři části (poslech, čtení, psaní) se vždy konají v jeden den. Pohovor může proběhnout buď ve stejný den, nebo v kterýkoliv jiný den během sedmi dní před nebo po písemné části.

3. Hodnocení

zkouška IELTSZkouška IELTS má maximální úroveň obtížnosti, ale nesložit ji nelze – 0 získáte jen v případě nepřítomnosti na zkoušce. Po složení zkoušky zaručeně obdržíte certifikát s hodnocením od 1 do 9. Přičemž na certifikátu bude uvedeno nejen celkové hodnocení, ale i hodnocení každého aspektu zkoušky, tj. poslechu, čtení, psaní a mluvení, což umožňuje uvidět své silné a slabé stránky. Zpravidla se pro studium na zahraničních vysokých školách vyžaduje 5.0 bodů pro bakalářské programy a 6—7 bodů pro magisterské programy, doktorské programy a odborné stáže. Přičemž některá zařízení mohou stanovit svoje požadavky nejen na celkové hodnocení, ale i na hodnocení jednotlivých částí. Například mnoho univerzit vyžaduje průměrný počet bodů 6.0 za podmínky, že hodnocení písemných dovedností má být minimálně 6.0.

4. Věk

Tato zkouška je pro dospělé. IELTS se doporučuje skládat uchazečům, kteří mají aspoň 16 let, protože tato zkouška vyžaduje nejen dobré znalosti jazyka, ale i určité životní a profesionální zkušenosti.

5. Cena

Cenu zkoušky určuje zkušební centrum. Při organizaci výjezdního zkoušení cena také záleží na vzdálenosti místa konání zkoušky od zkušebního centra.

6. Kde a kdy

Je to nejpopulárnější zkouška. Ročně se vypisuje 25 termínů po celém světě. Rozpis termínů  se lze dovědět na oficiálních webových stránkách nebo v místním zkušebním centru. Přihlašování na zkoušku končí 5 týdnů před datem zkoušky.

7. Doba platnosti certifikátů

Certifikát IELTS je platný po dobu 2 let. Poté je třeba skládat zkoušku znova. Mnoho univerzit vyžaduje, aby certifikát byl maximálně 1 rok starý.