EN RU CZ
MainMapa stránekKontakty
Apply now On-line Test

Jazykové kurzy v Praze

Mezinárodní jazyková škola O´key vždy podporuje a rozvíjí zájem svých studentů o studium cizích jazyků. Právě na to je zaměřen systém slev a speciálních nabídek. Bonusy jsou připraveny jak pro ty, kteří již cizí jazyk ve škole O´key studují, tak i pro nové polygloty a dokonce i pro jejich přátele a rodinné příslušníky. Seznamte se se speciálními nabídkami jazykové školy O´key. Studujte cizí jazyky výhodně!

More >>>

Nová adresa Mezinárodní jazykové školy O'key

Nová adresa Mezinárodní jazykové školy O'key

Od 1. června 2015 Mezinárodní jazyková škola O'key sídlí na nové adrese: Argentinská 38, 3.patro. Těšíme se na Vás v nové, moderní a útulné kanceláři školy.

More >>>

Skip Navigation Links
O škole
Výuka jazyků
Typy kurzů
Rozvrh a ceny
Firemní kurzy
Naše tipy
Životní styl O´key

Cambridge ESOL

 Úvodní stránka  >>  Naše tipy >> Mezinárodní zkoušky >> Cambridge ESOL

 

Cambridge ESOLCambridge ESOL je jedním ze světových lídrů v oblasti certifikace cizinсů z angličtiny. Existují zkoušky pro všechny věkové kategorie, úrovně a cíle například jsou zkoušky z obecné angličtiny, obchodní angličtiny, zkoušky pro učitele angličtiny, zkoušky pro právníky a odborníky v oblasti financí. Certifikáty Cambridge ESOL jsou uznávány tisíci vzdělávacích zařízení a zaměstnavateli po celém světě.

Nejpopulárnějšími zkouškami ze všeobecné angličtiny jsou КЕТ (Key English Test), PET (Preliminary English Test), FCE (First Certificate in English) a CAE (Certificate in Advanced English). Existují také zkoušky pro děti mladšího školního věku – YLE (Young Learners English Tests).

Cambridge ESOL (English for Speakers of Other Languages)

1. Struktura zkoušky a hodnocení.

Každá zkouška prověřuje, zda Vaše znalosti odpovídají určité úrovni.

YLE (Young Learners English Tests). Je to zkouška pro děti od 7 do 12 let. Podle úrovně obtížnosti se zkouška dělí na tři úseky, a to YLE Starters, YLE Movers a YLE Flyers.
Hodnocení Fail (nesložil) není.

KET (Key English Test). Prověřuje ovládání jazyka na elementární úrovni a odpovídá úrovni А2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Zkouška se skládá ze 3 částí: čtení a psaní – 1 hod 10 min, poslech – 30 min, mluvení – 10 min.

Hodnocení za čtení a psaní tvoří 50% z celkového hodnocení, dále po 25% za poslech a mluvení. Existují dvě pozitivní známky, a to Pass (složil) a Pass with Merit (složil s vyznamenáním). Abyste získali Pass, je třeba správně udělat 70-84% úkolů. Pokud uděláte 85% úkolů a více, dostanete Pass with Merit.

Uchazeči, kteří složí zkoušku s pozitivním hodnocením, dostanou certifikát. Uchazeči, kteří zkoušku nesloží, dostanou oznámení o výsledku zkoušky.

Cambridge ESOLPET (Preliminary English Test). Prověřuje ovládání anglického jazyka na střední úrovni a odpovídá úrovni В1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Zkouška se skládá ze 3 částí: čtení a psaní – 1 hod 30 min, poslech – 30 min, mluvení – 10 min.

Součástmi hodnocení je hodnocení všech čtyř řečových dovedností, a to ve stejných proporcích, tj. po 25% za každou dovednost. Existují 2 pozitivní známky – Pass (složil) a Pass with Merit (složil s vyznamenáním). Abyste získali Pass, je třeba správně udělat 70-84% úkolů. Pokud uděláte 85% úkolů a více, dostanete Pass with Merit.

Uchazeči, kteří složí zkoušku s pozitivním hodnocením, dostanou certifikát. Uchazeči, kteří zkoušku nesloží, dostanou oznámení o výsledku zkoušky.

Pokud uchazeč úspěšně zvládne 45-69% úkolů, v oznámení o výsledku zkoušky bude uvedeno, že úroveň jeho znalostí odpovídá úrovni A2.

Zkoušky КЕТ a РЕТ mohou skládat dospívající i dospělé.

FCE (First Certificate in English). Úroveň В2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, tj. středně pokročilá.

Zkouška se skládá z 5 částí: čtení – 1 hod, psaní – 1 hod 20 min, použití jazyka (prověřuje se slovní zásoba a gramatika) – 45 min, poslech – 40 min, mluvení – 14 min.

Každá z 5 částí zkoušky činí 20% celkového hodnocení. Existují 3 známky Pass (složil): А, В, С. Pokud správně uděláte 60-74% úkolů, dostanete známku С, 75-79% to je známka В, 80-100% znamená nejlepší známku А. Uchazeči, kteří budou mít ze zkoušky tyto známky, dostanou certifikát, kde bude uvedena úroveň zkoušky a hodnocení.

Uchazeči, kteří budou mít ze zkoušky známky D nebo E, nedostanou certifikát, ale oznámení o výsledku zkoušky.

CAE (Certificate in Advanced English) и CPE (Certificate of Proficiency in English). Úroveň С1 – pokročilá a С2 – vysoce pokročilá dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Právě tyto zkoušky jsou uznávány zahraničními univerzitami jako potvrzení o úrovni znalosti jazyka. СРЕ je nejprestižnější a nejtěžší zkouškou z pětice Cambridge. Hodí se pro ty, kteří se zabývají jazykem na profesionální úrovni, a také pro ty, kteří plánují studovat v angličtině.

Zkouška se skládá z 5 částí: čtení – 1 hod 15 min (САЕ) a 1 hod 30 min (СРЕ), psaní – 1 hod 30 min (САЕ) a 2 hod (СРЕ), použití (prověřuje se slovní zásoba a gramatika) – 1 hod (САЕ) a 1 hod 30 min (СРЕ), poslech – 40 min (САЕ) a 45 min (СРЕ), mluvení – 15 min (САЕ) a 19 min (СРЕ).

Každá z 5 částí zkoušky činí 20% celkového hodnocení. Existují 3 známky Pass (složil): А, В, С. Pokud správně uděláte 60-74% úkolů, dostanete známku С, 75-79% to je známka В, 80-100% znamená nejlepší známku А. Uchazeči, kteří budou mít ze zkoušky tyto známky, dostanou certifikát, kde bude uvedena úroveň zkoušky a hodnocení.

Uchazeči, kteří budou mít ze zkoušky známky D nebo E, nedostanou certifikát, ale oznámení o výsledku zkoušky.

2. Cena

Cambridge ESOLCena každé zkoušky se liší v závislosti na úrovni a na jiných faktorech a činí 60 EUR a více. Čím vyšší je úroveň, tím dražší je zkouška. Cenu zkoušky v rámci určitého zkouškového období lze zjistit v místním zkušebním centru.
Oficiální webové stránky www.cambridgeesol.org.

3. Kde a kdy

Cambridge Exams lze skládat během celého roku. Na oficiálních webových stránkách jsou uvedeny všechny termíny na celý rok, avšak o pořádání zkoušky rozhoduje místní zkušební centrum. Přihlásit se na zkoušku lze nejpozději 6-8 týdnů před dnem zkoušky.

4. Doba platnosti certifikátů

Platnost Certifikátů Cambridge ESOL není časově omezena.