EN RU CZ
MainMapa stránekKontakty
Apply now On-line Test

Jazykové kurzy v Praze

Mezinárodní jazyková škola O´key vždy podporuje a rozvíjí zájem svých studentů o studium cizích jazyků. Právě na to je zaměřen systém slev a speciálních nabídek. Bonusy jsou připraveny jak pro ty, kteří již cizí jazyk ve škole O´key studují, tak i pro nové polygloty a dokonce i pro jejich přátele a rodinné příslušníky. Seznamte se se speciálními nabídkami jazykové školy O´key. Studujte cizí jazyky výhodně!

More >>>

Nová adresa Mezinárodní jazykové školy O'key

Nová adresa Mezinárodní jazykové školy O'key

Od 1. června 2015 Mezinárodní jazyková škola O'key sídlí na nové adrese: Argentinská 38, 3.patro. Těšíme se na Vás v nové, moderní a útulné kanceláři školy.

More >>>

Skip Navigation Links
O škole
Výuka jazyků
Typy kurzů
Rozvrh a ceny
Firemní kurzy
Naše tipy
Životní styl O´key

Co je TOEFL?

 Úvodní stránka  >>  Naše tipy >> Mezinárodní zkoušky >>TOEFL

 

TOEFL (Test of English as a Foreign Language) je mezinárodní zkouška z anglického jazyka jako cizího jazyka. Zkouška TOEFL je připravována organizací Educational Testing Service (ETS), Princetonská univerzita, New Jersey, USA.

Základní cíl TOEFL je ohodnotit úroveň přípravy těch, pro které angličtina není mateřským jazykem. Předložení výsledků TOEFL je podmínkou pro přijetí na více než 2400 středních a vysokých škol USA, Kanady a některých jiných zemí. Certifikát TOEFL je doklad, který je podmínkou pro přijetí ke studiu programu MBA na zahraničních univerzitách, pro získání práva na stáž v anglickém jazyce nebo pro nástup do zaměstnání, které vyžaduje znalost angličtiny. U některých vědeckých a profesních certifikovaných programů je složení zkoušky TOEFL podmínkou. Certifikát TOEFL platí po dobu dvou let.

Hlavní zvláštnost zkoušky TOEFL spočívá v tom, že jazykem zkoušky je americká angličtina, a proto k úspěšnému složení TOEFL je potřeba se vyznat v lexikálních a gramatických jevech, kterými se American English liší od British English.

V dnešní době existují dvě verze textu, a to Paper-based Test (PBT), což znamená testování v písemné podobě, tedy na papíře, a Internet-based Test (iBT), což je testování přes internet. Poslední dobou se druhá varianta těší větší oblibě na mnohých vysokých školách, neboť obsahuje nejen úkoly na čtení, poslech a pasní, ale také na mluvení a dále kombinované úkoly.

Popis zkoušky

Paper-based Test (PBT)

Zkouška se skládá ze čtyř částí, a to Listening Comprehension, Structure and Written Expression, Reading Comprehension a Test of Written English.

Část 1: Listening Comprehension

Hodnotí se schopnost vnímat anglickou řeč ze sluchu (severoamerická výslovnost), vyčlenit základní myšlenky, nejvýznamnější detaily a dělat závěry.
Otázky se dělí na tři skupiny.

A: Mini-rozhovory: V této části si musíte poslechnout rozhovor a otázku, která se týká obsahu rozhovoru, a z nabízených písemných variant zvolit správnou odpověď.

B: Dlouhý rozhovor: V této části si musíte poslechnout rozhovor a řádu otázek, které se týkají obsahu tohoto rozhovoru, a z nabízených písemných variant zvolit správné odpovědi.

C: Krátké monology: V této části si musíte poslechnout monolog a řádu otázek, které se týkají obsahu tohoto monologu, a z nabízených písemných variant zvolit správné odpovědi.

Část 2: Structure and Written Expression.

Hodnotí se schopnost vnímat písemnou řeč a také úroveň znalosti gramatiky.

Structure:
V této skupině je třeba do věty doplnit místo mezery jednu z nabízených variant tak, aby věta byla gramaticky správná.

Written Expression:
V této skupině je třeba zvolit mezi několika označenými částmi věty tu správnou.

Část 3: Reading Comprehension

Hodnotí se schopnost rozumět krátkým úryvkům, které jsou tematicky a stylisticky podobné akademickým textům na středních a vysokých školách. Tato část obsahuje otázky k pěti nebo šesti přečteným úryvkům. Čtete úryvky a odpovídáte na otázky. Patří sem také otázky k významu slov v kontextu úryvku.

Část 4: Test of Written English

Musíte napsat esej na zadané téma. V eseji je třeba souhlasit nebo nesouhlasit s některým tvrzením a odůvodnit svoji odpověď závažnými důkazy a příklady.

Internet-based Test (iBT)

Dne 24. září 2005 v USA byl spuštěn nový formát testu – TOEFL iBT (Internet-based Test), který má vystřídat TOEFL СBT (Computer-based Test). V Rusku byla nová verze zavedena v r. 2006.

TOEFL iBT předpokládá testování integrovaných schopností. To znamená, že se gramatika prověřuje nikoliv v rámci oddělené sekce, ale v rámci všech sekcí. Kromě toho se testuje vaše schopnost mluvit anglicky. On-line přihlášení a on-line výsledky zjednodušují testování.

Změna formátu testu je zaměřena na vylepšení systému hodnocení znalostí v rámci probíhajícího testu. Nová sekce Speaking pomáhá ohodnotit schopnost studentů komunikovat anglicky, což hraje důležitou roli v případě studia na podnikatelské škole nebo na jiné střední škole, a nové úkoly v sekcích Writing umožňují ohodnotit schopnost studenta kombinovat získané informace.

Test se skládá ze 4 sekcí, a to Speaking, Listening, Reading a Writing.

Na vykonání testu máte čtyři a půl hodiny, všechny jeho části mohou být odevzdány ve stejný den, což je pohodlnější.

Zvláštnosti nové verze:

  • Gramatické struktury se hodnotí s ohledem na to, jak je studenti používají v sekcích Speaking, Writing a jestli jsou schopni je rozeznat při čtení složitých akademických textů v sekci Reading.
  • Sekce Writing. Nová verze TOEFL předpokládá napsaní dvou esejí. Jedna z nich představuje integrovaný typ úkolu – přečíst krátký text a poslechnout si přednášku na stejné téma. Informace zmíněné v přednášce buď odporují nebo doplňují/vysvětlují informace získané z textu. Během čtení a poslechu si lze dělat poznámky. Budete mít 3 minuty na to, abyste si přečetli text obsahující přibližně 200–220 slov a 20 minut na to, abyste napsali krátkou esej a použili 150 až 225 slov.
  • V sekci Reading nedošlo k žádným velkým změnám s výjimkou toho, že bylo zavedeno několik nových typů otázek.
  • V sekci Listening byla první část (krátké rozhovory) zrušena; zbyly dvě části – dlouhé přirozené rozhovory hovorové povahy a čtyři přednášky, z nichž dvě jsou doprovázeny komentáři studentů.
  • Na rozdíl od starého formátu u nové zkoušky TOEFL iBT se dovoluje a dokonce doporučuje dělat si v každé sekci poznámky (Note Taking).
  • Nový formát zkoušky TOEFL vyžaduje více času na vykonání, a proto úvodní část Tutorials (dodatečná cvičení před zkouškou za účelem seznámení s programem a počítačem) byla zrušena.
  • Sekce Speaking. Je to nová část zkoušky obsahující 6 otázek, na něž se odpovídá do mikrofonu. Můžete si dělat poznámky!


Pravidla přihlášení a složení PBT a iBT se liší, proto nejdříve je třeba zjistit, jakou variantu TOEFL lze složit ve vašem regionu a podle toho se seznámit s informacemi o přihlášení a testování.
Oficiální webové stránky TOEFL www.toefl.org.

Pokud se opravdu chystáte skládat zkoušku TOEFL, doporučujeme vám podívat se do Download Library.